毼ini sa簰ama alanlara
Haberler
golge
Hassan Geleneksel 襤ftar Yemei (2011)Hassan çal覺anlar覺, personel için bu y覺l düzenlenecek olan "Geleneksel 襤ftar Yemei" için ayr覺lan bütçenin tüm çal覺anlar覺n ortak karar覺 ile kurakl覺k`tan etkilenen Afrika ülkelerine gönderilmesini istedi. Bunun yan覺 s覺ra personel bununla da s覺n覺rl覺 kalmay覺p kendilerinin ve çevrelerinin yapaca覺 yard覺m ile de destek olmak istediklerini bildirdi.Örnek davran覺 gösteren Hassan çal覺anlar覺n覺n karar覺n覺 Yönetim Kurulu olumlu kar覺layarak daha fazlas覺n覺n yap覺lmas覺 ile ilgili çal覺malar balatt覺. Bu vesile ile bu olaya duyarl覺l覺k gösteren tüm bayi ve tedarikçilerimize Hassan Ailesi olarak teekkür ederiz.