İşini sağlama alanlara
Haberler
golge
KURUCULARIMIZDAN MERHUM AHMET HASDEMİR'İN OĞLU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ...KURUCULARIMIZDAN MERHUM AHMET HASDEMÄ°R`Ä°N OĞLU VE YÖNETÄ°M KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN DÄ°LAVER HASDEMÄ°R`Ä°N YEĞENÄ° MUSA HASDEMÄ°R HAKK`IN RAHMETÄ°NE KAVUŞMUŞTUR. MERHUMUN CENAZESÄ° YARIN ÖĞLEN NAMAZINA MÜTEAKiBEN KAYNARCA MAHALLESÄ° BADEMLÄ° CAMÄ°Ä°`NDEN KALDIRILACAKTIR. MERHUMA ALLAH`TAN RAHMET DÄ°LERÄ°Z...